Toisen polven pilatesohjaaja ja opettajamme Kati Pylkkänen Aitopilates Studiolta Kuopiosta saapuu studiovierailuille Pilates Power House Helsinkiin kolmena perjantaina syyskaudella: 9.8., 6.9. ja 4.10.

Luvassa on miniworkshoppeja ja Aitopilates® -tunteja aktiiviharjoittelijoille ja pilatesohjaajille. Tunnit ja workshopit on suunnattu keski- ja jatkotason harrastajille, joille klassisen repertuaarin omatoiminen harjoittelu ainakin reformerilla ja matolla on tuttua. Katin tietotaito ja alkuperäisen pilatesmetodin ymmärrys on ainutlaatuinen – näitä Helsingin vierailuja ei kannata missata!

Seuraavat studiovierailut järjestetään perjantaina 6.9. ja 4.10.

Sysyn workshopien teemat:

6.9. klo 15:15-16:45: pilatesmetodin olennaisin periaate: liikkuminen Joseph Pilates laittoi asiakkaat liikkumaan aktiivisesti heti ensimmäisestä tunnista alkaen. Tässä mini-workshopissa käydään läpi keinoja miten harjoitus saadaan toteutettua turvallisesti ja tehokkaasti ja ennen kaikkea liikkumalla aktiivisesti.

4.10.klo 15:15-16:45: stabiliteetin merkitys pilateksessa: Jotta liikkuminen on turvallista ja tehokasta, harjoittelijan perusteiden tulee olla kunnossa. Tässä mini-workshopissa käydään läpi miten jokainen voi omassa harjoittelussaan edetä, ja millaisilla liikkeillä saadaan luotua kehon vahva pohja.

Aitopilates® -tunnit:

Aitopilates® -tunnilla jokainen tekee omaa harjoitusohjelmaa, jolloin harjoittelu kohdistuu omiin tarpeisiin, ja tunti on pilatesta aidoimmillaan!

Pe 6.9.
klo 17-17:55
klo 18-18:55

Pe 4.10.
klo 17-17:55
18-18:55

Aitopilates-tunnin hinta on 60€ (55 min). Mini-workshopin hinta on 95€ (90 min). Paikkoja on rajoitetusti! Paikkavaraukset ja lisätietoja: eerika.tenhovuori@pilatespowerhouse.fi.

Kaikki Pilates Power House Helsingin pilatesohjaajat ovat Aitopilates® koulutuksen oppilaita.