Kirjoittaja:Eerika Tenhovuori

Helpoin tie aloittaa pilates on ilmoittautua suoraan mattopilateksen alkeistunnille tai – kurssille. Lauantaisin klo 10 alkava tunti on kurssimuotoinen, joka käsittää viisi teema-aluetta, johon kullakin tunnilla paneudutaan. Tiistain klo 18 tunti on koko kevään ajan edistyvä alkeistunti. Tästä linkistä pääset katsomaan alkeiskurssin teemat:
https://www.pilatespowerhouse.fi/2017/09/15/mattopilateksen-alkeistunnit-teemoina/

Kun olet käynyt n.5 kertaa alkeissa, voit ilmoittautua myös perustason tunneille. Laitepilateksen voit aloittaa erillisellä laitepilateskurssilla (1. kurssi 7.1.2017).

Jos haluat nopeasti ja kokonaisvaltaisesti tarttua kiinni pilatekseen, kannattaa ottaa 1-5 yksityistuntia. Yksityistunneilla pääset tekemään kaikilla pilateksen välineillä tai vaan matolla, jos niin haluat.

Pilatekseen tarvitset mukavat liikuntavaatteet päälle, ei kenkiä (sukat tai paljaat -siistit jalat). Studiolla on myynnissä pilatekseen ja joogaan tarkoitettuja Toe Socks ja Shashi- liukuestesukkia.

Minkälaiset liput hankin?

Alkeistunteja varten kannattaa hankkia 5 -10 kerran lippusetti ja kaikkien uusien asiakkaiden kannattaa ottaa tutustumisliput (3 lippua 40e) joka tapauksessa.

Liput eivät ole sidottu tiettyyn tuntiin tai kurssiin,vaan jos sinulle ei jokin tunti sovi, niin lippuja voi käyttää millä tunnilla vaan. Lukujärjestyksen voi ladata tästä: https://www.pilatespowerhouse.fi/lukujarjestys/  .

Tervetuloa treenaamaan 😊 !

MATTOPILATES ALKEISTUNNIT KEVÄT 2018

Mattopilates-alkeiskurssin tarkoituksena on käsitellä alkeis- /perustason harjoituksia pilatesharjoittelussa oleellisten teemojen mukaisesti. Kyseessä on kuitenkin tavallinen alkeistunti, eli sinun ei tarvitse ostaa koko kurssia kerralla, vaan voit ostaa aivan normaalin lippusarjan käydäksesi tällä tunnilla.

Aloittelijalle suosittelemme tunteja peräkkäisessä järjestyksessä parhaan oppimistuloksen saamiseksi. Kurssi jatkuu samassa järjestyksessä viikoittain, eli viimeisen 5/5 – tunnin jälkeen alkaa jälleen 1/5- tunti jne.

Myös pidempään harrastaneille suosittelemme pilateksen teemojen kertausta; Voit tulla haluamallesi teematunnille tai käydä koko viiden kerran sarjan läpi. Varausjärjestelmässämme näkyy tunnin numero ja teeman voit tarkistaa i – painikkeesta.

Teemat:

Alkeistunti 1/5: teemana pilateksen perusteet
Alkeistunti 2/5: teemana lantion vakaus.
Alkeistunti 3/5: teemana lapatuki.
Alkeistunti 4/5 : teemana hengitys.
Alkeistunti 5/5: teemana pilateksen flow ja kokonaisvaltaisuus

Alkeistunti lauantaisin klo 10 -11 (alkaen 6.1.2018 ),  tervetuloa!

Take care of your body. It’s the only place you have to live in.

 

Pilates on saksalaisen Joseph Pilateksen 1900-luvun alussa kehittämä kehonhallintamenetelmä.

Joseph Pilates (s.1883) kehitti aluksi matolla tehtävän harjoitussarjan, jossa hän yhdisteli itämaisia taistelulajeja, joogaa ja kehonrakennusta. Menetelmää hän testasi tovereillaan mm. ollessaan 1. maailmansodan aikana vankina Englannissa. Samoihin aikoihin hän kehitti jousivastuksiin perustuvan laiteharjoittelumuodon. Pilates suunnitteli ja toteutti Reformerin, Cadillacin, Wunda Chairin, Ladder Barrelin ja muutaman muun suuremman laitteen mattoharjoittelun ohelle.

Varsinainen pilatesmenetelmä kehittyi 1920-luvulla, kun Joseph perusti vaimonsa Claran kanssa studion New Yorkiin .Pilates levisi Contrology-nimellä ensin nyrkkeilijöiden ja tanssijoiden keskuudessa, mm. Matrha Graham lähetti tanssijaoppilaitaan Pilateksen harjoitettavaksi.  Vasta Josephin kuoltua metodi alkoi kehittyä sen siirtyessä muutamalle New Yorkin studiossa työskenneelle ohjaajalle ( Romana Kryzlowska, Eva Gentry…). Ohjaajat kehittivät metodia kukin omalla tavallaan ja loivat erilaisia pilateksen suuntauksia – pohjana kuitenkin Joseph Pilateksen luomat pilatesharjoittelun periaatteet. Pilates  kirjoitti metodistaan kirjat  Return to Life through Contrology  ja Your Health. Joseph Pilates kuoli New Yorkissa 83 – vuotiaana. Josephin kuoleman jälkeen 1970- luvulla menetelmä laajentui  Amerikassa eri urheilulajien oheisharjoitteluksi, sekä kuntoilevan väestön keskuuteen.Metodi laajeni pikkuhiljaa ympäri maailman.

Nykyisin pilatesharjoittelu on vakiintunut erinomaisena kehoa haastavana tekniikkana ja mieltä rauhoittavana metodina myös Suomessa. Pilatesta harjoitetaan omana harjoitusmuotonaan, oheisharjoitteluna ja kuntoutuksen jatkoharjoituksina. Suomessa mattopilates on ollut tunnetumpi harjoitusmuoto, mutta maailmalla hyvin suositut  Reformer ja Cadillac- harjoitustunnit ovat tulossa tutuksi myös Suomalaisille.

Suomessa pilatesohjaajien koulutusta valvoo  Suomen Pilatesyhdistys , joka ottaa jäsenikseen vain pitkän pilateskoulutuksen (n.600 h) käyneet ohjaajat. Pilates Power House Helsingin kaikilla pilatesohjaajilla on Suomen Pilatesyhdistyksen kriteerien mukainen koulutus.

 

 

 

 

 

Pilatesharjoitusta voi kutsua pilatekseksi, kun kaikki kuusi keskeistä periaatetta nivoutuvat toisiinsa. Harjoittelu on haastavaa, mutta onnistuessaan hyvin palkitsevaa.

1. Hallinta

Koko Josef Pilateksen luoma menetelmä perustuu tavoitteeseen kehon hyvästä hallinnasta. Tavoitteena on luoda vahva, vakaa ja hyvin toimiva keho. Kehon hallintaa on hyvä tasapainon hallinta, eri kehonosien hallinta suhteessa toisen kehonosan liikkeeseen, liikkeen nopeuden ja suunnan hallinta, sekä ulkoisten tekijöiden aiheuttamien muutosten hallinta (esim. liikunta-alusta, ulkoiset vastustajat jne.)

2. Keskittyminen

Kehon hallinnan harjoittaminen vaatii aina myös hyvää keskittymistä.Pilatesharjoitusten tarkoituksena on oppia suorittamaan liikkeet mahdollisimman puhtaasti. Jotta liikkeiden puhtaus toteutuu, on keskityttävä kuuntelemaan omaa kehoaan ja tuntemuksiaan. Keskittymisen myötä oma kehollisuuden tunteminen helpottuu ja liikkeiden suorittaminen muuttuu tarkemmaksi. Keskittymistä helpottaa rauha ja hiljaisuus tunnilla. Usein ryhmätunnilla keskittymistä omaan itseen helpottaa myös hyvin rauhallisen, hiljaisen musiikin käyttö harjoituksen aikana

3. Keskittäminen – Keskustan käyttö – Pilates Power House

Pilatesmenetelmässä keskivartalon lihakset aktivoidaan aina ennen liikkeen suoritusta. Aktivoinnissa käytetään syvien ja pinnallisten vatsalihasten lisäksi palleaa, joka tulee tehokkaasti käyttöön lateraalihengityksen myötä (kts. seuraava periaate).

Pilates Power House, eli voimatalo on kehon keskusta  – pallea on katto, lantionpohja lattia, vinot ja suorat vatsalihakset ovat ulkoseinät ja syvät poikittaiset vatsalihakset, syvät vinot vatsalihakset ja syvät selkärankaa tukevat lihakset ovat sisäseinät.Talolla on vahvat peruspilarit(syvät lihakset), jotka kannattelevat raskaampaa kalustoa; niveliä,nikamien asentoa,ulkoisia lihasryhmiä ja niihin kohdistuvaa, ulkoapäin tulevaa voimaa, vauhtia ja painetta.

4.Hengitys

Pilatesmenetelmässä hengitetään ns. lateraalihengitystä, joka tukee liikettä ja tekee liikkestä virtaavan. Sisäänhengityksen myötä laajeneville keuhkoille annetaan tilaa levittämällä rintakehää sivuille ja keuhkojen takaosaan. Uloshengityksen aikana vedetään vatsaa sisään ja ylöspäin, jolloin kehon keskusta aktivoituu ja stabiloituu. Hyvä lateraalihengitys huolehtii myös maitohapon poistosta ja lihaksen hapettamisesta liikesuorituksen aikana.

5. Tarkkuus

Pilatesliikkeet tehdään vahvasti, virtaavasti ja puhtaasti  Tarkkuus toteutuu puhtaissa asennoissa, liikkeen ajoituksessa, rytmissä ja tekniikassa. Jokaiseen liikkeeseen ja liikesarjaan valmistaudeutaan huolellisesti keskittyen, joka varmistaa mahdollisimman tarkan liikesuorituksen. Tarkkuuteen päästään liikkeiden harjoittelun, toistojen ja tuttuuden kautta.

6. Virtaus

Liikkeen virtaus ja tempo muodostuu hengityksen rytmistä. Yksittäinen liike tehdään virtaavasti ilman pysähdystä.Liike alkaa alkuasennosta ja päättyy selkeästi loppuasentoon. Koko tunnin virtaavuus syntyy, kun liikkeet tehdään virtaavana sarjana ilman katkoksia; edellisen liikkeen loppuasento on seuraavan alkuasento.