GDPR eli EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan  25.5.2018.  Asetus vaikuttaa henkilötietojen keruuseen ja käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Siksi olemme selventäneet tietosuojaselostettamme ja lisänneet tietoa siitä miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi perustuen GDPR:n sääntöihin.

 

Tietotosuojaseloste Pilates Power House Helsinki Oy 24.5.2018

Rekisterin nimi: Pilates Power House Helsinki Oy / Tehden- ajanvaraus- ja laskutusjärjestelmä
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Eerika Tenhovuori Pilates Power House Helsinki Oy: n toimitusjohtaja ja omistaja. eerika.tenhovuori@pilatespowerhouse.fi

Henkilötietoja käytämme asiakassuhteen hoitamiseen (ajanvaraus, ilmoitukset esim. tunnin toteutumisen muutoksista), tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin (esim. tuntilippujen tarkistus ja myynti ja laskutus ), tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointitarkoituksiin (uutiskirje) ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen

Keräämme asiakkaistamme nämä tiedot:

Ajanvarausjärjestelmä: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja tarvittaessa mainitaan erityinen huomio, esim. oikeutus alennukseen.
Verkkokauppasivusto: kerätään lisäksi asioidessa käytetty kieli ja asioidessa käytetty valuutta. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Tietojen säilytys ja luovutus:

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Luovutamme henkilötietoja vain maksupalvelun ja ajanvarausjärjestelmän hallinnan yhteistyökumppanille. Verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi verkkokaupan kautta tehtyjen ostosten yhteydessä annetut tiedot välittyvät maksunvälityspalvelun toteuttajana toimivalle Chekout Finland Oy:lle. Sähköisen ajanvarausjärjestemän mahdollistamiseksi järjestelmää hoitaa Tehden Oy, joka käsittelee asiakkaidemme tietoja tarvittaessa vain Pilates Power House Helsinki Oy:n pyynnöstä (esim. vikatilanteet). Tietoja voidaan osittain luovuttaa viranomaisille lain näin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta tai myydä Pilates Power House Helsinki Oy:n ulkopuolisille toimijoille.

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus , oikaisuoikeus, oikeus peruuttaa suostumus, tietojen poisto-oikeus