MATTOPILATES

Change happens through movement and movement heals.
-Joseph Pilates

Pilates on Joseph Pilateksen luoma kokonaisvaltainen kehonhallintametodi (Contrology).

Mattopilates on yksi osa metodin harjoitteista. Mattopilates perustuu Pilateksen luomaan 34 klassiseen liikkeeseen, joita harjoitetaan eri määriä riippuen tuntitasosta.  Alkeis- ja perustason tunneilla harjoittelu keskittyy keskivartalon syvän tuen vahvistamiseen, eli luodaan  Pilateksen “powerhouseksi” nimittämä kehon keskustan tuki ja lisätään kehon liikkuvuutta. Siirryttäessä keski- ja jatkotason harjoitteisiin keskustan tuki on oltava vahva, jotta pystytään tekemään haastavampia harjoituksia.

Pilateksen mattoharjoitteluun on helpointa tutustua viiden kerran alkeiskurssilla (lauantaisin klo 10) tai varaamalla muutaman yksityistunnin. Alkeiskurssin jälkeen voit varata tunteja viikottaiselle alkeis- ja perustason tunnille. Jos olet tehnyt mattoharjoitusta aikaisemmin toisella studiolla, suosittelemme sinua varaamaan ensin yksityistunteja, tai voit treenata alkeet/perustason tunneilla muutaman kerran, jotta pääset kiinni Joseph Pilateksen luomaan, alkuperäiseen pilatesharjoitteluun, jota opetamme. Tämän jälkeen sinun on helpompi löytää omaa lähtötasoasi vastaava tunti. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään tuntivalinnoissa.

HUOM! Löydät Muut tunnit -osiosta myös Barre ja Kehonhuolto -tunnit, jotka eivät ole pilatesta. Näidenkin tuntien opetuspohjana hyödynnetään kuitenkin pilatesmetodia.

Pilates alkeet

Alkeistunnilla luodaan pohja pilateksen harrastamiseen. Tunti sopii kaikille pilateksesta kiinnostuneille. Alkeistunnilla opetellaan pilateksen perustekniikkaa ja tehdään kehoa vakauttavia, voimistavia ja venyttäviä liikkeitä. Olemme jaksottaneet alkeistuntikokonaisuuden viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan.

Pilates perustaso

Perustason pilatestunti sopii sinulle joka olet käynyt alkeiskurssin ja olet harjoitellut pilatesta alkeistunnilla vähintään yhden kauden. Perustason tunti sopii hyvin myös selkäongelmaisille rauhallisen temponsa vuoksi.

Pilates keskitaso

Mattopilatestunti pidempään säännöllisesti pilatesta harrastaneille, hyvän keskivartalon tuen omaaville harrastajille. Tunnilla harjoitellaan pilateksen klassisesen  repertuaarin keskitason liikesarjaa, joka mukavan haastava koko kehon harjoitus.

Pilates jatkotaso

Tunti pitkään säännöllisesti pilatesta harrastaneille, hyvän keskivartalon tuen ja kehon liikkuvuuden omaaville asiakkaille. Jatkotason tunnilla harjoitellaan pilates klassisen repertuaarin keski- ja jatkotason liikkeitä. Tunti etenee reippaassa tahdissa siirtymien kautta liikkeestä toiseen. 

Pilates seniorit (laite+matto)

Senioreiden omalla tunnilla opetellaan klassista reformeri- ja mattorepertuaaria rauhallisessa tahdissa omaa kehoa kuunnellen, mutta kuitenkin koko kehoa haastaen. Tunnille mahtuu viisi asiakasta ja tervetulleita ovat kaikki senioriksi itsensä tuntevat.

Herrapilates

Miehet ovat tevetulleita kaikille tuneillemme, mutta herrapilates on erityisesti VAIN miehille suunniteltu tunti. Tunnilla tehdään sekä kehon syvien lihasten tunnistamisharjoituksia, että vahvoja, koko vartalon hallintaa harjoittavia harjoitteita. Tunti sopii kaikille miehille!

Äiti+vauva pilates

Pilatesta pikkuvauvojen äideille (vauva n. 6 vko–11 kk). Paljon lantionpohjan ja keskivartalon aluetta tiivistäviä harjoituksia. Äiti tekee harjoitukset itsenäisesti vauva vierellään, mutta tunti etenee vauvojen ehdoilla; äiti voi syöttää ja sylitellä vauvaa tarvittaessa.