” Opettamillani tunneilla koen tärkeäksi jokaisen henkilökohtaisen matkan; kokemuksen, hyvän olon sekä mielen ja liikkeen yhteyden”

Valmistuin London Contemporary Dance Schoolista tanssijaksi, tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan laitokselta ja fysioterapeutiksi Oulusta.
Työskentelen kehonhallinnan opettajana, fysioterapeuttina sekä tanssijana ja tanssinopettajana Helsingissä. Syvävenyttelyä ja kehonhallintaa olen opettanut eri muodoissa vuodesta 1998 lähtien.

Kehonhallinta ja -huoltotunnit ovat rauhallisia ja niissä keskitytään kehon linjaukseen, liikkeen suuntaamiseen ja kokonaisvaltaiseen kehonkuunteluun. Tunneilla pyrin ohjaamaan jokaista yksilöllisesti sekä pyrin lisäämään ymmärrystä oman kehon tuntemuksesta ja huollon merkityksestä arjen tiimellyksessä.