Pilatesharjoitusta voi kutsua pilatekseksi, kun kaikki kuusi keskeistä periaatetta nivoutuvat toisiinsa. Harjoittelu on haastavaa, mutta onnistuessaan hyvin palkitsevaa.

1. Hallinta

Koko Josef Pilateksen luoma menetelmä perustuu tavoitteeseen kehon hyvästä hallinnasta. Tavoitteena on luoda vahva, vakaa ja hyvin toimiva keho. Kehon hallintaa on hyvä tasapainon hallinta, eri kehonosien hallinta suhteessa toisen kehonosan liikkeeseen, liikkeen nopeuden ja suunnan hallinta, sekä ulkoisten tekijöiden aiheuttamien muutosten hallinta (esim. liikunta-alusta, ulkoiset vastustajat jne.)

2. Keskittyminen

Kehon hallinnan harjoittaminen vaatii aina myös hyvää keskittymistä.Pilatesharjoitusten tarkoituksena on oppia suorittamaan liikkeet mahdollisimman puhtaasti. Jotta liikkeiden puhtaus toteutuu, on keskityttävä kuuntelemaan omaa kehoaan ja tuntemuksiaan. Keskittymisen myötä oma kehollisuuden tunteminen helpottuu ja liikkeiden suorittaminen muuttuu tarkemmaksi. Keskittymistä helpottaa rauha ja hiljaisuus tunnilla. Usein ryhmätunnilla keskittymistä omaan itseen helpottaa myös hyvin rauhallisen, hiljaisen musiikin käyttö harjoituksen aikana

3. Keskittäminen – Keskustan käyttö – Pilates Power House

Pilatesmenetelmässä keskivartalon lihakset aktivoidaan aina ennen liikkeen suoritusta. Aktivoinnissa käytetään syvien ja pinnallisten vatsalihasten lisäksi palleaa, joka tulee tehokkaasti käyttöön lateraalihengityksen myötä (kts. seuraava periaate).

Pilates Power House, eli voimatalo on kehon keskusta  – pallea on katto, lantionpohja lattia, vinot ja suorat vatsalihakset ovat ulkoseinät ja syvät poikittaiset vatsalihakset, syvät vinot vatsalihakset ja syvät selkärankaa tukevat lihakset ovat sisäseinät.Talolla on vahvat peruspilarit(syvät lihakset), jotka kannattelevat raskaampaa kalustoa; niveliä,nikamien asentoa,ulkoisia lihasryhmiä ja niihin kohdistuvaa, ulkoapäin tulevaa voimaa, vauhtia ja painetta.

4.Hengitys

Pilatesmenetelmässä hengitetään ns. lateraalihengitystä, joka tukee liikettä ja tekee liikkestä virtaavan. Sisäänhengityksen myötä laajeneville keuhkoille annetaan tilaa levittämällä rintakehää sivuille ja keuhkojen takaosaan. Uloshengityksen aikana vedetään vatsaa sisään ja ylöspäin, jolloin kehon keskusta aktivoituu ja stabiloituu. Hyvä lateraalihengitys huolehtii myös maitohapon poistosta ja lihaksen hapettamisesta liikesuorituksen aikana.

5. Tarkkuus

Pilatesliikkeet tehdään vahvasti, virtaavasti ja puhtaasti  Tarkkuus toteutuu puhtaissa asennoissa, liikkeen ajoituksessa, rytmissä ja tekniikassa. Jokaiseen liikkeeseen ja liikesarjaan valmistaudeutaan huolellisesti keskittyen, joka varmistaa mahdollisimman tarkan liikesuorituksen. Tarkkuuteen päästään liikkeiden harjoittelun, toistojen ja tuttuuden kautta.

6. Virtaus

Liikkeen virtaus ja tempo muodostuu hengityksen rytmistä. Yksittäinen liike tehdään virtaavasti ilman pysähdystä.Liike alkaa alkuasennosta ja päättyy selkeästi loppuasentoon. Koko tunnin virtaavuus syntyy, kun liikkeet tehdään virtaavana sarjana ilman katkoksia; edellisen liikkeen loppuasento on seuraavan alkuasento.